Blog berichten

Homeopathie voor dieren

Geschreven op 14 oktober 2013 / Categorie: Alles over dieren, Diergezondheid

Net als bij mensen is het mogelijk om bij dieren homeopathie als geneeswijze toe te passen. De homeopathie moet gezien worden als een aanvulling op de reguliere (= gangbare) diergeneeskunde.

Niet iedere klacht van een dier is geschikt voor een homeopathische behandeling. Klachten die in het algemeen succesvol met homeopathie behandeld kunnen worden zijn: klachten van het bewegingsapparaat, huidklachten, gedragsproblemen, klachten van het maag-darmkanaal, urinewegaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen. De basis van de klassieke homeopathie als geneeswijze is gelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij ontdekte dat in principe alle stoffen een geneeskrachtige werking hebben. De werking van een stof wordt versterkt door de stof op een speciale wijze te verdunnen en gelijkertijd te schudden. Dit proces wordt potentieren genoemd. De verschillende sterktes van homeopathische middelen die hierbij ontstaan worden potenties genoemd. Er bestaan D-potenties, C-potenties, K-potenties en LM–potenties, ieder met hun eigen verdunningsstap.

In de homeopathie wordt ieder organisme, mens of dier, gezien als een samenhangend geheel. Als een dier ziek is, is er sprake van een verstoring van het hele organisme en niet alleen van het lichaamsdeel met klachten. Bij de behandeling wordt dan ook het dier als geheel behandeld. Om het juiste geneesmiddel voor het dier te vinden, wordt niet alleen naar de klachten gekeken, maar ook naar andere eigenschappen, zoals eten, drinken en slapen. Vervolgens kan gezocht worden naar het homeopathisch geneesmiddel dat het beste bij het beeld past.

Homeopathie is een actieve/reactieve geneeskunde; het dier reageert zelf en brengt zijn eigen genezing teweeg. De regels voor het correct toepassen van de homeopathische diergeneesmiddelen zijn:
- Goede diagnose
- Goede kennis van de voeding en stress omstandigheden
- Keuze van het geneesmiddel
- Vroegtijdige behandeling van acute infecties (bijvoorbeeld bij mastitis)
- Dankzij het gebruik van homeopathische complexen (meerdere stoffen) wordt het probleem in zijn totaliteit behandeld.

De toepassing van homeopathie voor dieren heeft de volgende voordelen:
- Geen residuen in het vlees
- Geen wachttijd voor vlees en melk
- Niet giftig voor het dier
- Geen verontreiniging van het milieu
- Geen ongewenste bijwerkingen
- Geen gewenningsrisico bij bacteriën en virussen
- Minder stress
- Welbehagen van dieren; deblokkeren en stimuleren van het immunitair systeem.

Bekijk ons homeopathische diergeneesmiddelen assortiment.

Marloes van der Sar

Marloes van der Sar