Blog berichten

Info over ratten en muizenbestrijding

Geschreven op 23 augustus 2012 / Categorie: Info over ongediertebestrijding

Ratten en muizen

"Of het zijn de kleinste vriendjes of de grootste plaag"

Ratten en muizen zijn gewervelde zoogdieren en vallen onder de groep knaagdieren.
Ratten en muizen zijn onder te verdelen in twee totaal verschillende soorten families namelijk de ware muizen en de woelmuizen.

Ware muizen

Hieronder vallen de soorten zoals huismuis, bosmuis, bruine rat en zwarte rat.

Woelmuizen

Hieronder vallen onder andere de soorten: veldmuis, woelrat en muskusrat. Deze familie is herbivoor en leeft dus enkel van plantaardige voedselbronnen. De woelmuizenfamilie verschilt ook in uiterlijk van de ware muizenfamilie. Ze hebben allemaal een stompe snuit en een korte staart en zijn ook niet zo lenig als de ware muizen.

Ratten en muizen zijn in feite vrij schuwe dieren. Ze zijn voornamelijk actief in de nacht. In de directe omgeving van de mens treffen we vooral huismuizen, bruine en zwarte ratten aan. Deze verblijven graag in huizen, schuren, bedrijven,... waar gemakkelijk voedsel te vinden is. Als je ratten op zolders hebt zitten, dan heb je wellicht te maken met zwarte ratten. Zitten ratten onder vloeren of in een kelder dan heb je veel kans dat je met bruine ratten te maken hebt.

Heb je daarentegen last van gangen die in de gracht- of slootkant zijn uitgegraven dan is de kans groot dat je met de familie van de woelmuizen te maken hebt. Woelratten en woelmuizen leven voornamelijk in gangen onder de grond. Aan de diameter van de gangen rat of muis bestrijdenzie je meestal wel of het om veldmuizen of om woelratten / muskusratten gaat. Muskusratten vertoeven graag in grote grachten waar bijna altijd water in blijft staan. Liefst een sloot met steile oevers en met veel waterplanten. In de koudere maanden zoeken ze ook wel de voorraadschuren op.

Overlast van ratten of muizen kan erg vervelend zijn.

Huismuizen, bruine en zwarte ratten zorgen voor schade door vervuiling met uitwerpselen, door hun geknaag, door het opeten voedsel en schade voor de gezondheid van de mens of dier.
Woelratten eten naast waterplanten ook ondergrondse plantendelen zoals witloofwortels en ze knagen bijvoorbeeld aan de wortels van fruitbomen. Veldmuizen knagen aan bollen en aan wortels.
Muskusratten zijn ook gekend voor de schade die ze kunnen aanrichten aan de sloten. Ze graven zoveel gangen dat die kunnen instorten en grachten doen dicht slippen.

Vooraleer je de ratten of muizen gaat vangen of bestrijden moet je goed weten met welk dier je precies te maken hebt.

Over het algemeen zal een hond(je) met jachtinstinct bijvoorbeeld: teckel, fox, jack russel,...  de meeste ratten en muizen wel op afstand houden. Katten helpen ook al bij het beperken van de muizen.

Bestrijden van zwarte ratten (Rattus rattus), bruine ratten (Rattus norvegicus) en huismuizen (Mus Musculus):

 • voorkomen dat ze het huis binnen kunnen komen door het dicht doen van alle openingen in de muren. Afvoerbuizen van droogkasten,... afsluiten met stevig ijzergaas.
 • Zorg ervoor dat ze geen toegang hebben tot voedselresten. Metalen afvalemmers met deksel kunnen hierbij helpen.

Bestrijden van woelratten (Arvicola terrestris):

 • Woelratten leven niet graag in mooie slootkanten waar de beplanting zo laag als mogelijk wordt gehouden.
 • De dieren kunnen worden gevangen met fuiken, vangkooien en met klemmen.
 • Het plaatsen van klemmen kan effectief zijn. Draag handschoenen om te voorkomen dat de klem naar mensen ruikt.
 • Plaats een nestkast voor torenvalken. De torenvalken eten de woelratten als voedsel.

Bestrijding van veldmuizen (Microtus arvalis)

 • Ze gedijen het best in weides of boomgaarden waar het gras hoog staat. Zorg er bij het maaien voor dat er geen maaisel of ander tuinafval op hoopjes blijft liggen want daar verblijven ze zeer graag in.
 • Plant narcissen rond de plekken waar u wortels of witlof in uw tuin heeft staan. Woelmuizen blijven hiervan op afstand.

Bestrijding van muskusratten (Ondatra zibethicus):

 • Indien je last hebt van deze dieren dan kun je best de gemeente verwittigen. Zij zullen hiervoor gratis beroepsmatige muskusrattenvangers (in opdracht van de provincie) sturen die dit dagelijks doen.

Ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen

Er zijn veel verschillende soorten ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen op de markt. De meeste zijn in de vorm van graankorrels of haverkorrels gedompeld in een bepaalde werkzame stof. Tegenwoordig zijn er ook rattenbestrijdingsmiddelen van geperste korrels, dit noemen ze ook wel pellets. In deze pellets zit het rattengif /muizenvergif homogeen verdeeld door de korrel heen en niet alleen aan de buitenkant. Vooral voor muizen is dit een hele goede bestrijding omdat muizen de neiging hebben om de graankorrels te pellen en zo de werkzame stof te laten liggen en alleen maar dikker worden van het graan.

Op de Nederlandse markt zijn veel verschillende merken te koop met allemaal verschillende werkzame stoffen.

De verschillende werkzame stoffen zijn:
brodifacum (Deze wekzame stof zat in klerat muizengif)
difenacum (Deze werkzame stof zit in Nora Pasta en Sorkil muizengif)
flocumafen (Deze werkzame stof zat in Storm bb muizengif)
bromadiolon (Deze werkzame stof zat in Super Caïd muizengif)

Rattengif

Rattengif is een verzamelnaam voor verschillende vergiften die bedoeld zijn ter verdelging van ratten. Een bruikbaar hedendaags rattengif is smaak- en reukloos en heeft een uitgestelde werking. Ratten zijn lastig te doden met vergif, dit komt door hun eetgewoonten. Ze eten kleine beetjes, wachten even, en eten pas verder als ze niet meteen ziek worden. De eerste dosis moet dus onvoldoende zijn om het dier meteen te doden. Zou de rat wel na één dosis gif-opname doodgaan dan treedt er bij de andere ratten aasschuwheid op. Om deze reden wordt er sinds de jaren '60 alleen nog met multi-dosis middelen gewerkt. De rat zal na ongeveer 4 tot 14 dagen (2 à 3 opnames) doodgaan door inwendige bloedingen.

Rattenvergif waar het werkingsmechanisme op een verstoring van de coagulatie berust worden als volgt ingedeeld:

 • eerste generatie (voor deze werkzame stof is resistentie waargenomen)
  • warfarine (deze werkzame stof is op dit moment in Nederland niet meer te verkrijgen als rattengif)
  • cumatetralyl (deze werkzame stof is op dit moment in Nederland niet meer te verkrijgen als rattengif)
 • tweede generatie
   • brodifacoum ( Klerat bevat deze werkzame stof)

  Brodifacum behoort tot de zogenaamde "single feed" groep, waardoor een éénmalige opname vaak voldoende is om de rat en muis te doden.

   • bromadiolon (Super Caïd bevat deze werkzame stof)
    Bromadiolon is een krachtig rattengif dat behoort tot de coumarinederivaten. Eén enkele dosis kan dodelijk zijn voor de dieren. Het is een anticoagulans van de tweede generatie, dat ook effectief is tegen ratten- en muizenpopulaties die resistent zijn tegen rattengif van de eerste generatie zoals warfarine. De concentratie van de stof in de eindproducten is zeer laag: maximaal 50 milligram per kilogram (0,005%).
   • chloorfacinon (In Nederland zijn er geen middelen te koop met deze werkzame stof)
    Chloorfacinon is een rodenticide uit de groep van 1,3-indaandionderivaten. Andere indaandionderivaten zijn pindon en difacinon. Het zijn antistollingsmiddelen die de synthese van stollingsfactoren verhinderen en de bloedstolling vertragen. Na verloop van tijd treden allerlei inwendige bloedingen op. Eén enkele dosis van een lokmiddel met 50 mg/kg chloorfacinon is al dodelijk voor ratten en muizen na vijf dagen.
   • difenacum (Sorkil en Nora Pasta bevatten deze werkzame stof)
    Difenacum is een giftige stof, afgeleid van coumarine, die gebruikt wordt als rodenticide in lokaas om ratten en muizen te bestrijden in en rond gebouwen, op landerijen en langs waterlopen. Het lokaas bestaat in allerlei vormen: graankorrels die gecoat zijn met de stof; korrels of blokjes geperst van gemalen graan, gemengd met difenacum; gel. De concentratie van difenacum in het lokaas is laag, gewoonlijk 0,005%. Difenacum is een anticoagulans, een stof die de stolling van het bloed remt. Na opname van een aantal dosissen gedurende een aantal dagen, kan het subcutane en inwendige bloedingen veroorzaken die de dieren uiteindelijk fataal worden. Omdat het effect na enkele dagen optreedt, leggen de dieren geen verband tussen het eten van het lokaas en het effect, en blijven ze van het lokaas eten. Difenacum is een anticoagulans van de "tweede generatie" dat ook werkt tegen dieren die resistentie tegen warfarine hebben ontwikkeld.
   • difethialon (Frap haverkorrel bevat deze werkzame stof)
    Difethialon is een anticoagulans; in de geneeskunde worden deze stoffen gebruikt om de stollingsneiging van het bloed te onderdrukken. Toxische doses van het product veroorzaken schade aan haarvaten met als gevolg inwendige bloedingen die (gewoonlijk na enkele dagen) de dood tot gevolg hebben. Difethialon behoort tot de zgn. "tweede generatie" van deze stoffen, en is effectief tegen ratten of muizen die resistent zijn tegen eerste generatiestoffen zoals warfarine. Het is zodanig giftig dat de inname van één dosis (met een concentratie van 0,0025% difethianol) voor deze dieren dodelijk is.
   • flocomafen (storm bb bevat deze werkzame stof)
    Flocoumafen is een tweede generatie antistollingsmiddel gebruikt als een rodenticide. Het heeft een zeer hoge toxiciteit en is beperkt tot gebruik binnenshuis en rioleringen. Deze beperking is vooral te wijten aan het verhoogde risico op niet-doelsoorten. Studies hebben aangetoond dat de knaagdieren die resistent zijn tegen de eerste generatie anticoagulantia, adequaat kan worden beheerst met Flocoumafen.
   • difacinon (In Nederland zijn er geen middelen te koop met deze werkzame stof)

  De ratten sterven door interne bloedingen. Bij rattengif van de eerste generatie bestaat geen gevaar voor andere diersoorten, die eventueel de kadavers van de ratten vreten. De werking van deze coumarinederivaten berust op een verstoring van de vitamine K-synthese. Vitamine K is nodig voor de activering van protrombine, een factor in het bloedstollingmechanisme.

  Het is raadzaam om het rattenvergif in de daarvoor bestemde rattenvoerdozen en muizenvoerdozen te stoppen zodat andere dieren en kinderen er absoluut niet bij kunnen komen.

  Naast rattengif en muizengif zijn er ook nog rattenklemmen en muizenklemmen te koop of de rattenvallen.

  Ja ik wil ik graag muizen bestrijden of ratten bestrijden af!

   

 

Willem-Johan | Macrovet

Willem-Johan | Macrovet