Blog berichten

Maaien en weidevogels

Geschreven op 15 mei 2020 / Categorie: Tips, Buitenleven

Vanaf mei maaien veel boeren weer maandelijks hun gras. Vooral in deze eerste maand kunnen er nog vogelnesten van weidevogels in het land liggen.
Doordat het gras vaak wat hoger dan de nesten ligt kan het zijn dat men het nest tijdens het maaien in eerste instantie niet ziet. Daarom wordt er de laatste jaren steeds vaker gekozen om later in het jaar te maaien. Na 15 juni wordt vaak al eikpunt aangehouden.De kuikens zijn dan vaak 'vliegklaar'.  Veel organisaties pleiten zelfs voor een datum na 1 juli om de weide vogels te beschermen. Maar wat als je niet zo lang kunt of wilt wachten?

Als je in de maanden mei en juni wilt / moet maaien

Wat kan je doen als maaien in deze maanden onvermijdelijk is? Je wilt in ieder geval niet dat vogels sneuvelen in de maaimachine of tijdens andere werkzaamheden op het land. 

  • Probeer de nesten te markeren en probeer om rond een nest minimaal 50 m² gras te laten staan
  • Je kan een dag van te voren een vogelverjager in het land plaatsen (denk bijvoorbeeld aan een Hawk Kite) om de vogel gezinnen te verjagen.
  • Wanneer maaien onvermijdelijk is, maai dan overdag en van binnen naar buiten. 
  • Laat langs de sloten ongemaaide stroken staan. Dit omdat daar de vogels vaak nestelen.

Waarschuw de weidevogels als je gaat maaien

Zoals hiervoor al aangegeven kun je de vogels al een dag van te voren verjagen met een vogelverjagende vlieger. Een andere (lees:extra) optie is om tijdens het maaien de vogel te waarschuwen is met geluid.
Een apparaat dat je tractor kunt plaatsen is de Savihorn. Zo kun je de vogels waarschuwen dat je er aan komt. Naast dat je hiermee de weidevogels of ander wild redt voorkom je hiermee dat het veevoer besmet raakt met kadavers of resten daarvan.

bescherm weidevogels tijdens het maaien met de Savihorn

De bediening en voeding (12V) zijn eenvoudig en doelgericht. Na het aankoppelen van de voedingskabel met lichtstekker wordt de sirene van de Savihorn ingeschakeld zodra de tractorverlichting wordt aangezet. Het geluidsapparaat werkt o.a. bij het verjagen van eenden, konijnen, fazanten, scholeksters, tureluurs, grutto's en kieviten. Dat maakt  de Savihorn een ideaal geluidstoestel voor landbouwers en loonbedrijven.

Uiteraard kun je de Savihorn ook preventief inzetten buiten het broedseizoen.

 

Willem-Johan | Macrovet

Willem-Johan | Macrovet