Blog berichten

Rattengif vergiftiging bij de hond

Geschreven op 3 oktober 2014 / Categorie: Info over ongediertebestrijding, Diergezondheid, Hondentips

Rattengif vergiftiging bij de hond komt helaas nog regelmatig voor. Door ratten- en muizengif in een voerdoos te plaatsen kan een vergiftiging voorkomen worden. Door de dosis rattengif af te schermen kan er geen grote dosis ingenomen worden en de schade beperkt blijven.

Het meest gebruikte soort rattengif is een gif dat de stolling van bloed tegengaat. Hierdoor bloedt een muis/ rat na inname inwendig dood. Het rattengif bestaat meestal uit gekleurde zaadjes of gekleurde blokjes. De meest gebruikte gifsoorten zijn Flocoumafen (Storm BB), Bromadiolone (Super-Caid) en Difenacum (Ratak,Sorkil-G).

Symptomen van een rattengif vergiftiging bij de hond

Een hond wordt sloom, bleek en koud en kan door bloedverlies overlijden. Soms ontstaan er longbloedingen en kan een hond bloed op hoesten. Ook kunnen er bloedingen ontstaan in de urinewegen en kan een hond bloed gaan plassen. Als er een bloeding ontstaat in de buikholte krijgt de hond een dikke buik gevuld met bloed. De prognose is gunstig als u er snel bij bent. Honden die al symptomen hebben zijn vaak kritiek ziek en kunnen hieraan overlijden. Een rattengif vergiftiging is en spoedgeval, bel de dierenarts!

Behandeling rattengif vergiftiging bij de hond

Als u gezien heeft dat uw hond rattengif ingenomen heeft is het belangrijk om de hond te laten braken. Een bekende manier om uw hond te laten braken is zout achter op zijn tong leggen. Maar let op! Zout kan zelf ook giftig zijn in te grote hoeveelheden! 1,9 gram zout per kilogram hond is al giftig (toxisch). 3,7 gram zout per kilogram hond is dodelijk! Dit houdt in dat als je een eetlepel zout in de bek van een klein hondje doet, deze hieraan kan overlijden. De beste methode is om naar de dierenarts te gaan, neem ook de verpakking mee van het rattengif als u die nog heeft.

Na het braken kan actieve kool (Norrit, 1-4 g/kg) gegeven worden om opname van het gif tegen te gaan. Als de hond het rattengif al langer geleden heeft ingenomen kan door extra vitamine K te geven de stolling weer herstellen. Vitamine K moet dan gedurende een langere periode gegeven worden. Na het stoppen van deze behandeling met vitamine K kan er na 48 uur een stollingstest gedaan worden om te kijken of de stolling weer op orde is.

Voorkom vergiftiging door rattengif

Door de muizen- en rattenkorrels/ blokjes in een voerdoos te plaatsen kan een vergiftiging door rattengif voorkomen worden. Plaats de voerdozen daar waar de ratten vaak komen: langs looproutes, bij ingangen van gebouwen, bij holen en bij andere vindplaatsen van keutels. Muizen en ratten lopen bijna nooit door het midden van een ruimte maar zullen meestal langs de muren lopen plaats daarom de voerdoos tegen een muur.

Willem-Johan | Macrovet

Willem-Johan | Macrovet