Blog berichten

Rattenoverlast

Geschreven op 29 augustus 2014 / Categorie: Info over ongediertebestrijding

Nederland is waterrijk land. In een waterrijk land wonen ratten. Deze maand neemt de overlast van ratten toe merken wij aan de ongediertebestrijding aankopen van klanten. Ratten kunnen ziektes overbrengen, maar ook schadelijk zijn voor uw woning. Het is daarom belangrijk om uw woning en omgeving schoon te houden en ervoor te zorgen dat ratten geen voedsel kunnen vinden.

Wat u kunt doen om rattenoverlast te voorkomen:

Oppassen met voer

Verpak voedsel luchtdicht in verpakkingen van hard pvc of metaal, laat geen voedselrestjes slingeren en maak regelmatig schoon. Wees voorzichtig met vogelvoer, honden- en kattenvoer, veevoer en paardenbrokken.

Sluit gaten en kieren

Sluit eventuele gaten en kieren in muren met cement. Let op putjes, kelderraampjes, zolderraampjes en leegstaande of defecte leidingen. Ook gaten in plinten, kozijnen en isolatiemateriaal vormen een risico. Ze kunnen in verbinding staan met kruipruimtes, spouwmuren en/of oud leidingwerk. Pas vooral ook op met kattenluikjes.

Voorzichtig met afval

Houd afval buiten bereik. Laat geen afval onbeschermd in de tuin staan. Zorg dat vuilcontainers hermetisch zijn afgesloten. Ratten knagen moeiteloos door plastic vuilniszakken heen, dus doe vuilniszakken altijd in een harde container. Houtstapels, hooibergen en composthopen zijn ideale schuilplekken voor ratten. Dump geen tuinafval en compost. Mochten bovenstaande tips niet helpen, raadpleeg dan een deskundige voordat u met de volgende tips daadwerkelijk aan de slag gaat.

Rattengif

Als u last heeft van een rattenplaag in huis, is rattengif het enige dat helpt. Rattengif is een rodenticiden die het bloedstollingmechanisme van ratten verstoord met als gevolg dat ratten inwendige bloedingen krijgen waar ze uiteindelijk aan sterven. Het moderne Rattenvergif is een zogenaamde multi-doses vergif waarvan ratten meerdere malen moeten eten om uiteindelijk dood te gaan. Het is daarom belangrijk om altijd voldoende rattengif beschikbaar te stellen om resistentie te voorkomen. Gebruik voor de optimale veiligheid een ratten voerdoos om andere dieren etc. te beschermen. Voor particulier gebruik is de maximale verpakkingsgrootte 200 gram. Boeren bedrijven met een geldig UBN nummer en particulieren met een ongedierte bestrijdingsmiddelen vergunning kunnen ook grotere verpakkingen kopen. Neem hiervoor contact met ons op.

Rattenval

Een rattenval is vergelijkbaar met een muizenval: hap, klap, dood! Een rattenval is echter veel groter en krachtiger dan een muizenval en dient daarom buiten bereik van huisdieren en kinderen te worden gehouden. Een rattenval is handig voor één of enkele ratten in huis, maar absoluut niet toereikend om een plaag of een heel nest van ratten te bestrijden.

Mocht u overlast ondervinden van ratten, meld dit dan bij uw gemeente, zodat deze de omvang van het probleem in kaart kan brengen. Wanneer de overlast zich niet beperkt tot enkele huizen, maar een groter gebied beslaat, zal de gemeente actie ondernemen. Ze neemt een gespecialiseerde rattenbestrijder in de dienst die de omvang van het probleem kan bepalen en indien noodzakelijk maatregelen neemt.

Een kolonie ratten heeft zijn eigen leefgebied waar geen soortgenoten worden geduld. Als een territorium vrijkomt dankzij geslaagde rattenbestrijding of rattenverdelging, dan is de kans groot dat deze op den duur wordt ingenomen door een rivaliserende rattenkolonie. Eenmalige rattenbestrijding is dus niet altijd afdoende.

Willem-Johan | Macrovet

Willem-Johan | Macrovet