Blog berichten

5 Tips voor een goed schapendekseizoen

Geschreven op 5 september 2017 / Categorie: Schapen

Het dekseizoen voor de schapen staat weer op het punt van beginnen. Met onderstaande tips en producten zorg je voor een goede gezondheid van de schapen. Ook wordt hiermee de kwaliteit van de lammeren zo optimaal mogelijk.

Tips voor tijdens de dracht!

1. Geef de rammen een injectie van 2ml Vitesel een paar weken voor het dekseizoen voor de verbetering van de sperma kwaliteit.

Vitesel vitamine E selenium injectie 50ML is een injectievloeistof ter voorkoming van vitamine E- en seleniumgebrek bij onder andere drachtige ooien en lammeren. Dit middel wordt toegediend aan drachtige ooien. Het voorkomt een deficiëntie syndroom (wat vooral komt door gebrek aan vitamine E en selenium) bij pasgeboren lammeren.
Behandel uw rammen 6 weken voor het dekseizoen met Vitesel. Dit verbetert de spermakwaliteit enorm.

2.  Laat de schapen in de weken voorafgaand aan de dekperiode op schraal land lopen. En de laatste 3 weken voor de dekperiode kunt u de ooien naar de betere weides verplaatsen om op top conditie te komen. Dit noemen ze in vaktermen ook wel 'Flushing'.

Flushing betekent dat men de schapen op schrale weides laat lopen tot ongeveer 2 à 3 weken voor het dekseizoen. Als ze vlak voor het dekseizoen weer in conditie toenemen dan heeft dit een positief effect op de eisprong en dus het aantal lammeren.

3. Geef de ooien 5ml Cobalt Drench Extra.

Zo vul je het gebrek aan kobalt en selenium aan. Hierdoor komen de ooien beter in conditie en gaan ze sterker de dracht in. 3 weken voor het aflammeren kan dit nog een keer herhaaldSchapen dracht worden.
Cobalt Drench Extra is een geconcentreerd drench middel boordevol met Kobalt, Vitamine B12, Vitamine A, Vitamine D3 Vitamine E en Selenium. De afgifte en werkzaamheid van Cobalt Drench is vrijwel direct, maar werkt gedurende 2 tot 4 maanden door. Cobalt Drench Extra kan het beste met een drenchspuit worden toegepast. Maar bij enkele dieren zou u ook een normale spuit kunnen gebruiken zolang je het maar in de bek ingeeft.

Ook de lammeren kunt u behandelen met Cobalt Drench Extra zodat ze goed de winter door komen en door blijven groeien. Cobalt verhoogt de weerstand en verminderd de kans op bijvoorbeeld longontsteking.

4. De minder vitale ooien kun je ook een oppepper geven met een vitamine B12 injectie (intravit 12 voorheen Bidodyl).

Ter voorkoming en behandeling van door ijzergebrek veroorzaakte anaemie bij biggen. Parentale ijzertoediening heeft het voordeel dat de benodigde hoeveelheid ijzer in korte tijd meestal met slechts 1 injectie kan worden ingebracht. Vitamine B12 is een kobalt-dragende vitamine. Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot afname in de vorming van rode bloedcellen.

5. Heb je een wat groter koppel ooien dan is het handig om meerdere kleuren dekblokken achter elkaar te gebruiken. 

De normale cyclus is 21 dagen. Afhankelijk van uw stalcapaciteit kunt u ervoor kiezen om de ooien op te delen in groepen door bijvoorbeeld na een aantal gedekte ooien te wisselen van kleur blok. Zo kunt u exact uitrekenen wanneer de ooien gaan aflammen en deze in groepjes naar binnen halen.Je kunt ook verschillende kleuren blokken gebruiken om de juiste ram bij de gedekte ooi te matchen.

Willem-Johan | Macrovet

Willem-Johan | Macrovet