Blog berichten

Vliegenoverlast: een bron van ergernis!

Geschreven op 3 juli 2013 / Categorie: Info over ongediertebestrijding

Vliegen zijn beruchte ziekteverspreiders, maar zijn ook zeer hinderlijk in stallen en buiten. Veel vliegenoverlast is te voorkomen door het verwijderen van afval, mest afvoeren, stalvloeren schoonhouden, voedingsmiddelen en mesthopen afdekken. Als daadwerkelijk vliegenbestrijding nodig is, kan dit op verschillende manieren.

Levenscyclus
Voor een juiste bestrijding van vliegen is het van belang om de cyclus van de vlieg te kennen. Vliegen doorlopen een viertal levensstadia namelijk ei, larve, pop en volwassen vlieg. Een volwassen vlieg legt gemiddeld zo’n 100 eitjes per dag in de omgeving van mest- en voedselresten. De eitjes veranderen binnen 24 uur in wit-achtige larven oftewel maden. Deze maden ondergaan een drietal larvenstadia waarna zich een pop ontwikkeld, een ‘bruine korrel’. Na 3 tot 5 dagen ontstaat hieruit de volwassen vlieg die zo’n 3-7 dagen blijft leven. De gehele cyclus van de vlieg duurt afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en zonuren één tot drie weken. In stallen met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid dient het gehele jaar door vliegenbestrijding plaats te vinden. In andere stallen dient in het voorjaar worden gestart met de bestrijding van vliegen totdat de temperatuur weer daalt onder 18ºC.

Maden
Goede aanpak van de vliegen begint bij de bestrijding van de maden. Hierbij dient er rekening mee worden gehouden dat dit niet direct minder vliegen oplevert. Preventieve aanpak van maden is daarentegen wel effectief, want er zijn immers nog niet veel vliegen die voor overlast zorgen. In gierkelders is het zeer zinvol om in de zomer iedere 3 weken de putten te mixen. Dit is ook zeer effectief wanneer er plotseling veel overlast is van de rattenstaartlarven. Indien dit niet mogelijk is door een te kleine hoeveelheid mest, kan er heel goed gebruik worden gemaakt van madendood.
Langwerkende madendood middelen werken in op het groeimechanisme van de vliegenlarven. De vliegenlarven ontwikkelen zich niet meer tot pop, maar vervellen zichzelf kapot. Langwerkende middelen doden niet direct alle vliegenlarven, waardoor het effect pas na twee weken zichtbaar is. Voordeel is dat een behandeling slechts één keer per vier à zes weken hoeft plaats te vinden. Langwerkende middelen zijn zeer goed in te zetten als preventief middel, wanneer tijdig wordt gestart met vliegenbestrijding zoals in het voorjaar.

Biologische bestrijding
Al enige jaren wordt in de varkenshouderij met veel succes gebruik gemaakt van de roofvlieg in de gierkelders. De maden van de stalvlieg is de voeding voor de maden van de roofvlieg, waardoor geen stalvliegen meer kunnen ontstaan. Met roofvliegen worden het gehele jaar door de vliegen in een stal bestreden, dit systeem kan echter niet worden toegepast indien de gierkelder regelmatig wordt gemixt.
Voor bestrijding van vliegenmaden in droge mest, zoals in strohokken en droge mest bij kippen, wordt de sluipwesp ingezet. De sluipwespen worden uitgestrooid op de droge mest, vervolgens gaat de sluipwesp op zoek naar de poppen van de vlieg. Wanneer de sluipwesp een pop gevonden heeft, steekt hij hierin en legt hier de eitjes, waarna deze zich ontwikkelen tot nieuwe sluipwespen. De inhoud van de pop wordt hierbij verbruikt als voeding, waardoor er geen stalvlieg meer uitkomt.

Vliegen
Wanneer er reeds vliegen aanwezig zijn in de stal is een behandeling van de mest alleen niet voldoende. Het is dan zeer zinvol om de vliegen direct aan te pakken met een vliegendood, dit zijn veelal middelen die op plaatsen waar de vliegen zitten, zoals muren, ramen, kozijnen en plafonds, kunnen worden gespoten. Een behandeling met een vliegendood middel heeft vrijwel direct effect. De meeste vliegendood middelen zijn niet alleen effectief bij de bestrijding van vliegen, maar zijn ook werkzaam tegen bloedluis, piepschuimkevers en vele andere kruipende insecten.

Elektrische vliegenvallen
Vliegen kunnen worden gevangen door een combinatie van licht en geur. Daarom wordt in stallen, restaurants of andere verblijfsruimten vaak gebruik gemaakt van een elektrische vliegenlamp. Het UV-licht trekt de vliegen aan, omdat het lijkt op het licht van de zon. De krachtige straling van de lampen zal echter na verloop van tijd afnemen. De lampen stralen dan nog wel blauw licht maar geen UV-straling uit. Plaats daarom elk jaar, bij voorkeur in het voorjaar, nieuwe lampen in de vliegenval.

Buiten
Voor de bestrijding van vliegen buiten kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van een Redtop Vliegenval. Deze plastic zak, met daarin lokstofpoeder opgelost in water, dient buiten op een zonnige plaats en in de luwte worden opgehangen. Na enkele dagen ontstaat een natuurlijke lokstof waardoor de vliegen worden aangetrokken. Eenmaal in de zak kunnen de vliegen er niet meer uit en zullen zij dood gaan. De Redtop vliegval bevat geen insecticide evenals de diverse plaklinten. De vliegenvallen kunnen niet worden toegepast in stallen met vee, daar dient gebruik worden gemaakt van de plaklinten of kaarten. Deze kunnen eenvoudig in de stallen worden opgehangen. Plaklint dient wekelijks te worden vervangen, door de aanwezigheid van stof en vliegen die reeds gevangen zijn.

Kort samengevat
Begin tijdig met de bestrijding van zowel vliegen als maden. Eén vlieg in de lucht betekent dat er al weer meer dan honderd eitjes zijn gelegd! Behandel vooral de plekken waar veel vliegen zitten en waar de eitjes worden gelegd. Ruim voedsel- en mest resten regelmatig op en mix de gierkelders. Pas de juiste middelen toe op de daarvoor bestemde plaatsen en houdt rekening met de werkingsduur.

Bekijk ons complete vliegenbestrijding assortiment.

Marloes van der Sar

Marloes van der Sar