Blog berichten

Vogeloverlast: 5 manieren om vogels te verjagen

Geschreven op 10 mei 2021 / Categorie: Info over ongediertebestrijding

Vogels zijn vaak mooi om te zien. Toch zijn er situaties te bedenken waar je (over)last van deze vliegende beesten kunt hebben. Vooral meeuwen, spreeuwen, duiven, kauwen en kraaien kunnen voor de nodig vogeloverlast zorgen. Denk hierbij aan geluidsoverlast, stank overlast of zelfs gezondheidsrisico’s.

Verschillende soorten vogeloverlast

Vogeloverlast toont zich in verschillende vormen. Zo kan bijvoorbeeld vogelontlasting gebouwen aantasten. Ook bestaat er de kans dat een opeenhoping van nestmateriaal en Vogeloverlast komt in veel kustplaatsen door meeuwenuitwerpselen zorgen dat hemelwaterafvoer en dakgoot verstopt raken. Ook kunnen vogels voor behoorlijk wat geluidsoverlast zorgen. De uitwerpselen van sommige vogels kunnen zelfs zorgen voor gezondheidsrisico’s.

Hoe kan vogeloverlast het best bestreden worden

Het voorkomen van vogeloverlast is beter dan genezen. Probeer vogels niet te voeren. Meestal is er genoeg voer voor vogels voorhanden, bijvoeren trekt vaak andere vogels aan en soms ook andere ongewenste dieren. Probeer ook afval zo veel mogelijk direct op te ruimen en niet in vuilniszakken neer te zetten. Hiermee vergroot je de kans op vogeloverlast.

Volwassen vogels keren meestal terug naar het nest waar ze het jaar ervoor gebroed hebben, of zoeken een plek in de buurt van waar ze zelf geboren zijn. Vorig jaar vogeloverlast gehad? Grote kans dat het zich dit jaar herhaald.

Mocht er desondanks toch vogeloverlast ontstaan of wil je dit al eerder voorkomen; begin op tijd met vogelwering.

Dat kun je dit op 5 manieren doen.

1 Roofvogelvliegers

Houdt vogels op een afstandje met roofvogelvliegers. Een roofdiervlieger is een vogelverschrikker met het uiterlijk van een roofvogel. Deze vlieger wordt vastgemaakt aan een lange paal waardoor hij bij een klein zuchtje wind al vliegt, duikt en cirkelt als een echte roofvogel. Roofvogels zijn de natuurlijke vijand van de meeste vogels die overlast veroorzaken. De vogels zorgen dus wel dat ze op een afstandje blijven. Een roofvogelvlieger heeft een groot bereik.

2. Vogelverschrikkervogeloverlast-tegen-gaan

Naast vliegers om vogels te verjagen zijn er ook vogelverschrikkers. Deze zijn erg geschikt voor iets kleinere ruimten. Bijvoorbeeld in achtertuinen, volkstuinen en zelf balkons. Hier kun je denken aan vogelverschrikkende bollen of namaak roofvogels. Deze kunnen gemakkelijk geplaatst worden. Vogels worden afgeschrikt door de kleuren of reflectie. In het geval van de roofvogels omdat het hun natuurlijke vijanden zijn. Omdat deze vogelverschrikkers iets statischer zijn en omdat je gewenning wilt voorkomen is het slim de vogelverschrikkers regelmatig te verplaatsen.

3.     Vogels verjagen met geluid

 Deze manier wordt vaak toegepast in de landbouw. Door vogels te verjagen met geluid wordt gebruik gemaakt van het overlevingsinstinct van de vogels. Vogelverschrikkers met geluid werken bijvoorbeeld door het afspelen van opgenomen angstkreten en geluiden van vijandige vogels. Maar er zijn ook vogelverschrikkers die werken met ultrasoon geluid of met harde knallen. In alle gevallen wordt vogeloverlast op afstand gehouden.

4.     Vogels verjagen met lasers

Vogels verjagen met een laser is geluidloos en veilig in gebruik. Door geavanceerde optische technologie van de laser straalt een groene laserstraal uit met een constante vogeloverlast van spreeuwendiameter over een grote afstand uit. De vogels zien de laser als natuurlijke vijand en zullen maken dat ze wegkomen. Wanneer dit met regelmaat wordt toegepast zullen de vogels niet meer terugkeren.

5.     Zorgen dat vogels niet kunnen nestelen

Door middel van duivenpinnen en vogelnetten kan het voor vogels onmogelijk worden gemaakt om hun nest te bouwen op daken en gevels. Deze vogelpinnen hebben stompe uiteinden waardoor de vogels niet bezeerd kunnen worden.

Let op! Ondanks de overlast die sommige vogels veroorzaken, zijn vrijwel alle in het wild
voorkomende vogels beschermde dieren. Dit betekent dat preventie maatregelen
alleen vóór- en na het broeden gedaan mogen worden.
Maatregelen om vogels tijdens het broedseizoen te verjagen of hun eieren te verwisselen voor nepeieren is een ontheffing nodig. Alleen gemeenten kunnen deze ontheffing krijgen. Zorg dus dat je de vogels voor bent.

 

Willem-Johan | Macrovet

Willem-Johan | Macrovet