9.4 / 10Klantbeoordelingen

Zorg dat je diarree bij koeien en met name kalveren vroegtijdig herkent en direct een effectieve behandeling geeft met electrolyten; bijvoorbeeld met biopect.

Diarree bij koeien en kalveren herkennen

Bij volwassen koeien kunnen de zichtbare diarreesymptomen verschillen.
Je kunt een diarree-infectie herkennen doordat de koeien bijvoorbeeld koorts en (uiteraard) diarree hebben. Maar ook kan een kalf zijn eetlust verliezen, afscheiding bij de ogen, neusuitvloeiing, een anderen houding en een afnemende melkproductie hebben.

Bij kalveren die geboren worden met kalverdiarree komt het vaak voor dat bepaalde organen niet goed ontwikkeld zijn. Kalverdiarree is dan ook een veel voorkomende reden voor sterfte bij vlees- en melkkalveren. Het is essentieel dat de kalverdiarree vroegtijdig herkend wordt en de kalveren meteen worden behandeld met elektrolyten.

"Als het eerste teken van kalverdiarree is dat het kalf vandaag geen melk heeft gedronken, ben je waarschijnlijk te laat”

Je kunt het best op de volgende symptomen letten om kalverdiarree vroegtijdig te herkennen.

  • Drinken ze hun melk agressief?
    Kalveren met diarree stoppen met - of drinken minder hierdoor drogen zij snel uit. Dat komt doordat diarree uit veel water bestaat. Er gaat dus vocht uit maar krijgen nauwelijks meer wat binnen.

  • Hoe is de houding?
    Kalveren hebben bij een natuurlijke drinkhouding hun kop licht naar boven gebogen. Hierdoor loopt de melk vanuit de slokdarm direct door naar de lebmaag.

  • Zien de ogen er goed uit?
    Als je met je duim het ooglid van het verdachte kalf naar beneden rolt, mag er geen ruimte of spleet zichtbaar zijn tussen het ooglid en de oogbol. Hoe groter de ruimte, hoe hoger de mate van uitdroging. Dit noemt men ook wel diepliggende ogen.

Wanneer je ziet dat een kalf langzaam drinkt kun je hem of zijn hok het best even markeren zodat je hem goed in de gaten kunt houden.

Wat doet kalverdiarree met het dier?

Als een kalf uitgedroogd raakt als gevolg van diarree verliest het lichaam onder andere natrium, kalium en chloride. Deze moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Ook kan de PH-waarde in het bloed dalen.

Bovendien hebben kalveren met diarree een negatieve energiebalans. Zonder veel vetreserves kunnen ze, wanneer de diarree begint en ze geen melk meer drinken, verhongeren.

In principe gaan de dieren niet dood aan de diarree zelf. Sterfte komt eigenlijk vooral door de neveneffecten van de diarree.

Maar zolang het kalf (snel) wordt behandeld kan hij weer gezond worden.

Het belangrijkste wat je op voorhand tegen kalverdiarree kan doen is dat je goede elektrolyten in huis hebt. Hierbij kun je denken aan Biopect of Electrolyten mix.

Behandeling kalverdiarree

Geef melkgevende kalveren minstens één keer per dag elektrolyten als extra maaltijd.

Het wordt aanbevolen om twee uur te wachten tussen het voederen van melk en het gebruik van een product op basis van bicarbonaat.

Veel gemaakte fouten bij het bestrijden van kalverdiarree

Het niet snel genoeg opmerken van diarree bij je kalveren in een vroeg stadium is een van de meest gemaakte fouten op boerderijen. Een andere fout die vaak gemaakt wordt is het niet geven van voldoende water/melk.

Orale elektrolyten zorgen voor acidose en zorgt dat het kalf voldoende vacht binnen krijgt. Maar een kalf heeft ook voedingstoffen nodig. Deze moet hij uit melk halen. Daarom is het belangrijk de kalveren ook melk te geven.

Vaker kleine hoeveelheden melk is waarschijnlijk het beste voor kalveren met diarree.

Conclusie: Wat te doen bij kalverdiarree

Probeer de kalverdiarree zo vroeg mogelijk te herkennen. Zorg dat je een effectief oraal elektrolyten in huis hebt, bijvoorbeeld Biopect, zodat je het zo snel mogelijk kunt toedienen.