Blog berichten

Klauwproblemen bij rundvee

Geschreven op 12 juni 2017 / Categorie: Algemeen, Diergezondheid

Klauwaandoeningen komen op vrijwel alle melkveebedrijven regelmatig voor. De mate waarin klauwproblemen zich voordoen is afhankelijk van huisvesting, voeding, hygiëne, fokkerij, enzovoort. In eerste instantie zien we vaak alleen maar het leed van de getroffen dieren, maar in werkelijkheid is er veel meer schade. Bij melkkoeien met klauwproblemen neemt de melkproductie fors af, loopt de vruchtbaarheid terug en is er een grotere kans op mastitis bij koeien. Daarnaast leveren klauwproblemen veel extra arbeid en behandelkosten op en zijn ze vaak de oorzaak van een vervroegde afvoer. De economische schade door klauwproblemen kan op melkveebedrijven oplopen tot €300,00 per melkkoe per jaar. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende klauwproblemen.

Bevangenheid
Klauwbloedingen vormen een belangrijk onderdeel van het ziektebeeld dat we klauwbevangenheid noemen. De geel-roze-rood-blauwverkleuringen in de zool ontstaan door overbelasting in combinatie met verweking van het klauwhoorn. Deze verweking treedt vooral op rond afkalven en begin van de lactatie, door hormonale verandering, stofwisselingsaanpassingen en rantsoenwisselingen.

Om bevangenheid te voorkomen dient aandacht te worden gegeven aan een gelijkmatige voeropname. Het rantsoen dient voldoende structuur en snel fermenteerbare koolhydraten te bevatten. Daarnaast dient worden voorkomen dat een koe op een te harde ondergrond loopt en weinig kan liggen.

Mortellaro
De exacte verwekker van Mortellaro is nog altijd niet bekend. Het lijkt erop dat koeien weerstand ontwikkelen tegen de aandoening, want het is meestal een probleem van de vaarzen in de koppel. De weerstand van de koe speelt een grote rol.

Voorkom Mortellaro door de infectiedruk te verlagen door aangetaste klauwen direct te behandelen. Optimaliseer de weerstand van risicodieren en let op bij aankoop van nieuw vee.

Mortellaro kan het beste worden behandeld door de klauwen te bekappen en vervolgens te behandelen met een antibacterieel middel, zoals bijvoorbeeld Hooffit liquid of Hooffit gel. Bandage altijd na 3 dagen verwijderen van de klauw.

Stinkpoot
In een vochtige omgeving tasten bacteriën het zachte hoorn van het balgebied aan. De omgevingsbacteriën nestelen zich meestal eerst in de tussenklauwspleet. Dit is een ideale leefomgeving voor deze bacteriën met groefjes, prutvorming en korsten. De aantasting van de ballen van de klauw ziet eruit als putjes of groeven. Dit leidt tot een snellere groei van de buitenklauw, plaatselijke beschadiging van klauwhoorn en bewegingsproblemen bij de koe. Gladde vloeren en harde ligboxbodems vergroten deze problemen.

Voorkom Stinkpoot door de infectiedruk te verlagen door behandeling van de aangetaste klauwen. Zorg voor een schone en droge klauwomgeving. Geef voetbaden of behandel de klauwen met een desinfecterend middel, waarmee ook de klauwhoorn en –huid wordt verhard.
Hoof-Fit bath is een uitstekend middel om in  het voetbad te gebruiken.

Tussenklauwontsteking
Zweren en beschadigingen vormen een toegangspoort voor infecties van de diepere delen van de klauw. Het tussenteenflegmoon is een plotseling optredende ontsteking van het bindweefsel door de bacteriën F. necroforum en A. pyogenes. Andere namen zijn haarworm, kleipoot, krepvoet en slakkenpoot.

Behandel een koe met tussenklauwontsteking zo snel mogelijk met een antibiotica injectie.

Tyloom
Tyloom is een woekering van de huid in de tussenklauwspleet als gevolg van langdurige irritatie. Dit ontstaat veelal uit een stinkpootinfectie, soms uit een doorgebroken tussenklauwontsteking. Er komt regelmatig een mortellaro-plek op, die de irritatie onderhoudt.

Voorkom Tyloom door behandeling van stinkpootinfecties. Maak bij bekappen de tussenklauwspleet schoon. Behandel tussenklauwontstekingen vroeg en effectief met antibiotica.

Zoolzweren (wittelijn-defecten)
Als het hoorn beschadigd raakt, kunnen bacteriën binnendringen en een ontsteking veroorzaken. Hoornbeschadiging ontstaat altijd door overmatige belasting. Dit kan een piekbelasting zijn: een steentje, kort draaien, afzetten. Een continubelasting kan ook: harde vloer, te veel staan, verkeerde klauwstand. Klauwkwaliteit speelt een grote rol bij het ontstaan van zoolbeschadigingen, bijvoorbeeld bij verweking door bevangenheid of afkalven.

Zoolzweren en wittelijndefecten volgen op klauwkneuzingen en bloedingen. Voorkom deze problemen door tijdige bestrijding van bevangenheid en stinkpoot en preventief bekappen.

In ons hoefverzorgings assortiment vindt je tal van kwalitatieve en effectieve producten die kunnen bijdragen aan een beter klauwgezondheid.

Marloes van der Sar

Marloes van der Sar