9.4 / 10Klantbeoordelingen

Aan het begin van de lammerperiode zullen veel boeren waarschijnlijk te maken krijgen met een aantal gezondheidsproblemen bij hun schapen. Deze diergezondheidsproblemen kunnen zich zowel vóór als na het lammeren voordoen. Dit kan een negatief effect hebben op zowel de ooi zelf als op de lammetjes.

Mastitis

Een gezondheidsprobleem dat op bijna elk schapenbedrijf kan worden aangetroffen, is mastitis. Sommige veehouders krijgen er tijdens de gehele lammerijperiode misschien maar één keer mee te maken. Anderen komen er een aantal keer mee in aanraking.

Wat is Mastitis bij schapen

Mastitis is een ontsteking van de uier, die het gevolg is van een infectie. Deze ziekte kan worden vermeden als de ooien voldoende worden gevoederd en er goede managementpraktijken worden toegepast.

Symptomen van Mastitis bij schapen

De meeste gevallen van mastitis zijn niet direct zichtbaar en kunnen doorsudderen van het vorige lammerseizoen. Wanneer de mastitis nog niet zichtbaar is bij je schapen, lijkt de ooi misschien niet ziek, maar de totale melkgift zal afnemen.

Zichtbare mastitis bij ooien komt niet zo vaak voor, maar wordt meestal gezien in de periode na het lammeren. Mastitis die zichtbaar is treedt meestal op wanneer de uier ontstoken is. De infectie komt meestal in de uier door wondjes.

Schapen met mastitis hebben een hoge temperatuur, lijken kreupel en proberen te voorkomen dat de lammeren bij ze drinken.

In sommige gevallen hebben de ooien geen melk in het besmette kwartier, dat gezwollen raakt. In plaats daarvan zal zich een waterige vloeistof aandienen die pus bevat. De hoeveelheid melk die beschikbaar is voor de lammeren wordt dan ook aanzienlijk minder.

Preventie

De beste manier om mastitis te voorkomen is een goed management. Daarbij is een adequate voeding van belang, vooral in de late dracht.

Het optreden van mastitis kan worden verminderd door aandacht te besteden aan hygiëne bij het lammeren en het gebruik van vers stro en kalk in de lammerenstallen.

Als een ooi niet voldoende melk heeft voor haar lammeren, kan het gebeuren dat de lammeren vaak gaan zogen, waardoor de spenen beschadigd kunnen raken en vatbaar kunnen worden voor infecties. In dat geval kun je er het best voor kiezen om de lammeren biest te geven.