9.4 / 10Klantbeoordelingen

Waarom kiezen voor natuurlijke vliegenbestrijding?

In de land- en tuinbouw wordt het gebruik van chemische middelen aan steeds strengere regels gebonden. Ook middelen die plagen bestrijden, vormen risico’s voor gebruikers, dieren en het milieu. Met Agrapharm roofvliegen, sluipwespen of roofmijten kun je vliegenoverlast in dierverblijfsplaatsen op natuurlijke wijze effectief bestrijden. Zo heeft het vee geen last meer van de vervelende stalvliegen.

Roofvliegen of Sluipwespen kunnen ingezet worden voor het biologisch verantwoord bestrijden van vliegen. De roofvlieg of sluipwesp is een echte vlieg die leeft van de eitjes en de poppen van de normale stalvlieg door deze leeg te eten en zelf weer eitjes te leggen in de poppen.

De roofvliegen en sluipwespen zijn in tegenstelling tot de gewone vliegen niet vervelend en je ziet ze nauwelijks doordat ze zich op donkere plaatsen zoals in mestputten of stro schuil houden. Omdat de biologische vliegen dieren niet bijten of steken verspreiden ze ook geen ziektes.

Indien er sprake is van een explosie van vliegen bijv. bij een vroeg voorjaar met hoge temperaturen, te laat begonnen etc. is het raadzaam roofmijten in te zetten als extra ondersteuning voor de roofvliegen of sluipwespen.

Roofvliegen

Een Roofvlieg is geschikt om in te zetten in koeien- en varkensstallen met een mestput. Hier moet wel rekening gehouden worden dat de stallen geheel afgesloten zijn, anders heeft het weinig nut om roofvliegen in te zetten. Ook het mixen van mestputten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is uitgesloten. Deze vlieg wordt in laboratoria gekweekt en brengt gegarandeerd geen ziektekiemen over en levert dus geen enkel risico op voor de gezondheid van uw dieren. De volwassen roofvlieg is kleiner dan de stalvlieg. Hij is goed te herkennen aan zijn zwarte kleur en metaal-glanzende lijf. Zijn larven ogen bijna identiek aan die van de stalvlieg. Mens en dier trekken de volwassen roofvlieg niet aan.

Hoe gaan de roofvliegen te werk?

De roofvliegen worden geleverd in een koker met honderden poppen. Verwijder het deksel aan de bovenkant en hang de kokers op. Wanneer de eerste volwassen roofvliegen uit de poppen komen (2-5 dagen na ontvangst) vliegen zij naar de mest en zullen hier eieren leggen. De larve van de roofvlieg in vervellingsfase 3 is in staat de stalvlieglarve in vervellingsfase 1 te vernietigen.

Na 6 tot 8 weken is de populatie roofvliegen en roofvlieglarven in de mest zo sterk gegroeid, dat nog maar weinig stalvlieglarven hun volwassen stadium zullen bereiken. Dan behoort overlast door de stalvlieg tot het verleden. De roofvliegen zullen altijd laag bij de mest blijven en nooit op de dieren gaan zitten. Hierdoor worden zij zelf geen plaag. Omdat de roofvliegen een hekel hebben aan daglicht zullen zij de mestputten niet verlaten. Bij een goede vestiging van de roofvliegen zal ook de korstlaag in de mest gebroken worden. Dit vergemakkelijkt het legen van de drijfmest.

Sluipwespen

De Sluipwesp is meer geschikt om uit te zetten in stro stallen en kippenstallen. De sluipwesp gaat ook op zoek naar de poppen van de gewone vliegen om zich in voort te planten. De sluipwespen bewegen zich nauwelijks en blijven in het stro zodat dieren en mensen geen last van ze ondervinden. 4-10 Dagen na levering komen de volwassen sluipwespen uit. De volwassen sluipwesp is zo klein als een speldenknop. De parasiet beweegt zich over de droge mest in een straal van ongeveer 5 meter.

Hoe bestrijden de sluipwespen de stalvliegen

De sluipwesp is een natuurlijke vijand van de stalvlieg. De sluipwesp wordt over de droge mest uitgestrooid. Vervolgens gaan de sluipwespen op zoek naar poppen van stalvliegen. Wanneer de sluipwesp een pop gevonden heeft, steekt hij hierin en voedt zich uit deze pop. Daardoor sterft de pop van de stalvlieg. Daarna legt de sluipwesp één of meerdere eitjes in de pop. De larven van de sluipwesp voeden zich met de dode pop. Als de parasiet volwassen is, verlaat ze de pop en gaat op zoek naar nieuwe poppen. De levenscyclus van de sluipwesp is ongeveer 3 weken.

Roofmijt

Roofmijt, extra kracht in de biologische vliegenbestrijding. Dit soort roofmijt komt voor in de mest van verschillende dieren. Hier leeft hij van de eitjes en kleine larven van vliegen. Hij eet de eitjes en de net uitgekomen larven op van verschillende soorten vliegen.

Roofmijt ter ondersteuning bij natuurlijke vliegenbestrijding

Door zijn snelle optreden is de roofmijt een ideale hulp voor andere natuurlijke vijanden van de stalvlieg. Het gebruik van alleen roofmijten als vliegen bestrijding wordt afgeraden, omdat dit niet leidt tot het gewenste resultaat. Maar wanneer er gebruik wordt gemaakt van roofvliegen of sluipwespen en de populatie vliegen tijdelijk groter dan gewenst is, kan een uitzetting met de roofmijt extra kracht geven in de biologische vliegen bestrijding.

De biologische vliegenbestrijding wordt verkocht via een abonnement systeem omdat de populaties regelmatig aangevuld dienen te worden om goed in stand te blijven. Meer info hierover vindt u bij de desbetreffende productinformatie.

Let op! Natuurlijke vliegenbestrijding werkt het best in een afgesloten ruimte.

De Stalvlieg

Stalvliegen kunnen behoorlijk irritant zijn voor het vee en daardoor kan bijvoorbeeld de melkproductie stagneren. Koeien kunnen er stress door ervaren en de vliegen kunnen ziektes overbrengen. Om de natuurlijke bestrijding beter te begrijpen is kennis van de levenscyclus van de stalvlieg van belang. Wanneer de temperatuur in de stal tussen de 15 en 20 graden Celsius is verloopt de levenscyclus van een stalvlieg als volgt:

Levenscyclus van de stalvlieg

  • Ei-stadium ongeveer 24 uur
  • Larve in vervellingsfase 1)
  • Larve in vervellingsfase 2) Bij elkaar duurt de vervellingsfase zo'n 7 tot 14 dagen
  • Larve in vervellingsfase 3)
  • Volwassen vlieg 1 tot 3 weken.

Stalvliegen leggen hun eieren in vochtig, verterend organisch materiaal. Vooral uitwerpselen die gemengd zijn met stro, hooi, aarde of graanresten zijn geliefde broedplaatsen. Verder worden ook nat stro, hooi, grasresten, gewasresten en slecht onderhouden composthopen als broedplaats gebruikt. Volwassen vrouwtjes leven zo’n 7-10 dagen en leggen meerdere broedsels. Ieder broedsel bestaat uit 60-130 eieren, die over kleinere groepjes verdeeld worden. Voor ieder broedsel heeft het vrouwtje een nieuwe bloedmaaltijd nodig. Hiervoor valt zij het vee lastig. Tijdens haar volwassen leven kan een vrouwtjes stalvlieg tot 800 eitjes leggen.

Vliegenbestrijding op dieren en in stallen

Uiteraard verkopen we naast biologische vliegenbestrijding ook andere soorten vliegenbestrijding om het welzijn van u en uw dieren aangenamer te maken. Voor koeien is het 't meest effectief om een zogenaamde vliegen pour-on te gebruiken. Deze zijn meestal tussen de 6 en de 12 weken werkzaam. Er zijn ook insecten werende middelen voor paarden zoals sprays voor op de vacht die vliegen en dazen op afstand houden. In de stallen kunnen ook stalspuitmiddelen tegen vliegen gebruikt worden of een elektrische insectendoder welke ook in huis kunnen worden toegepast. En als laatste heb je ook nog de vliegenvallen zoals plakstrips en vallen met lokstof.